Archive for januar 2015

CE-MERKING

Stålbyggeren har i løpet av sommer/høst 2014 brukt store ressurser på å bli sertifisert ihht. NS-EN- 1090. Å bli sertifisert innebærer at vi kan CE-merke stålprodukter som vi bearbeider. Dette er myndighetskrav og alle som leverer stål til byggebransjen må

Read More

iqubes!!!

Stålbyggeren har i løpet av 2014 tatt i bruk et nytt datasystem for og styre dokumentflyt. dette systemet heter IQUBES og er tilpasset vår bedrift.!! Dette systemet kvalitetssikrer arbeidet vårt fra anbud til ferdig levert bygg!! stålbyggeren levere kvalitet i

Read More

stålbyggeren vokser

For og møte mårendagen utfordringer, har Stålbyggeren AS kjøpt opp  Haugaland Stålbygg AS, dermed har vi fått inn enda mer kompetanse og ressurser!! Alle Haugaland stålbygg`s  pågående jobber overføres til Stålbyggeren AS. Roy vil fungere som Formann og  kan kontaktes på

Read More