CE-merking

Mye nytt skjer i stålbransjen det blir krav til å CE-merke stålkonstruksjoner. For å kunne CE-merke må den utførende ha et kontrollsystem 2+ for samsvarsattestering ihht NS-EN 1090-1. Dette betyr at fabrikkens produksjonskontroll må sertifiseres av en tredjepart.
Dette gjelder alle som tilvirker bærende stål, være seg verksteder eller servicesentre. Dette gjelder også bærende tynnplateprofiler og -plater.
Vi må ha  system for kvalitetskontroll og sporbarhet som kan dokumenteres.
Men det er også en del nye krav i denne standarden som må oppfylles. Det er blant annet krav til å ha en ansvarlig sveiseleder eller "Sveisekoordinator" med kvalifikasjoner knyttet opp mot utførelsesklasse, stålsort og godstykkelse. Sveisekoordinators kvalifikasjoner må dokumenteres. Det er også krav til godkjente sveiseprosedyreprøver (WPQR) og sveiseprosedyrer (WPS) for alle sveisemetoder.

Vi i stålbyggeren har sammen med iQubeS  utvikle gode systemer for dette, og er klar til å møte morgendagens utfordringer

 

 

0 Comments

Be the first to post a comment.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.